Selvforståelse er begyndelsen til meditation

Det sind, som forstår sig selv, er et meditativt sind. Selvforståelse er begyndelsen til meditation, og efterhånden som du trænger dybere ind i den, vil du opleve at sindet bliver forbløffende roligt, utvunget, fuldstændigt stille, uden bevægelse...

Læs mere..

 

Vores jord

Det er de fattige såvel som de riges verden, det er de ulærdes såvel som de lærdes; det er vores verden, og jeg tror det er meget vigtigt at føle dette og elske jorden, ikke bare af og til en fredelig morgenstund, men hele tiden...

Læs mere..

 

Meditation uden selvkendskab er nyttesløst

Uden at kende dig selv, kan en tilstand af meditation umuligt opstå. Med ”selvkendskab” mener jeg, at kende hver en tanke, hvert et humør, hvert et ord, hver en følelse...

Læs mere..

 

Vi søger tryghed i luksus, i meninger, i tro

Hvis der er garanti for tryghed, frygter man ingenting. Hvis man kan være helt sikker på noget, forsvinder frygten helt og aldeles. Derfor søger vi altid, bevidst eller ubevidst, tryghed...

 

Læs mere..

 

Yoga

Sandheden er ikke noget der skal opleves. Sandheden er ikke noget man kan opsøge og finde. Sandheden transcenderer tiden. Og tanken som er tid, kan på ingen måde finde frem til sandheden og fatte den… Man er nødt til at finde ud af om ens krop kan sidde eller ligge fuldstændigt stille, uden nogen bevægelse, uden nogen anstrengelse....

Læs mere..

 

Store følelser

I den moderne verden, hvor der er så mange problemer, er man tilbøjelig til at miste de store følelser. Med ordet følelse mener jeg ikke sentimentalitet, en følelsesladet indstilling eller ren ophidselse, men det at sanse, at høre, lytte, føle - en fugl der synger i et træ...

 

Blackbird in Crab Apple Tree - geograph.org.uk - 1572959

 

Læs mere..

 

Frihed, orden, og disciplin

Vi har talt om at man må være sit eget lys, at man psykologisk set, ikke må være afhængig af nogen vejleder, nogen guide. Vi har også talt om, at man for sig selv må finde en måde at leve på hvor alle former for konflikt, både de ydre og de indre, hører op.Når man ser hvad der foregår i verden og i en selv, ser man at frihed er blevet totalt misforstået…

Læs mere..