Kan man leve i en tidløs tilstand?

Spørgsmål: I dine taler har du sagt, der er fuldstændig tilintetgørelse efter døden, og du har også sagt, at der er udødelighed, evighed, en tilstand af tidløs eksistens. Kan man leve i den tilstand?
 

For det første har jeg ikke brugt ordet 'tilintetgørelse'. Jeg har sagt at døden er en afslutning - på samme måde, som når man afslutter en binding til noget. Når man afslutter noget, begynder der noget nyt. Dette er en selvfølgelighed. Hvis jeg har været vant til vrede hele mit liv, eller grådighed, aggression, og jeg afslutter det, sker der noget fuldstændigt nyt - hvis du altså har gjort det...

Læs mere..

 

Stranden

Du gik på stranden og bølgerne var enorme, de slog mod kysten i en storslået bue og med en vældig kraft. Du gik imod vinden og pludselig følte du at der ingenting var mellem dig og himlen, og denne åbenhed var paradis...

Læs mere..

 

Frihed, orden, og disciplin

Vi har talt om at man må være sit eget lys, at man psykologisk set, ikke må være afhængig af nogen vejleder, nogen guide. Vi har også talt om, at man for sig selv må finde en måde at leve på hvor alle former for konflikt, både de ydre og de indre, hører op.Når man ser hvad der foregår i verden og i en selv, ser man at frihed er blevet totalt misforstået…

Læs mere..

 

Hvordan kan vi tage ansvar for, hvad der sker i verden?

Er det, som sker i verden udenfor, forskelligt fra det, som sker inden i os? I verden er der vold, voldsomme uroligheder, krise efter krise. Der er krige, nationale konflikter, religiøse uoverensstemmelser, racemæssige og sociale konflikter, ét sæt systematiserede begreber over for et andet. Er det forskelligt fra, hvad der foregår inde i os? Vi er også voldelige, vi er også fulde af forfængelighed, frygteligt uærlige med forskellige masker til forskellige lejligheder...

Læs mere..

 

Hvorfor er der vold og konflikt i verden?

Hvorfor er vi mennesker så splittede? Hvorfor er vi opdelt i så mange fraktioner, hvorfor er vi så modsætningsfyldte, forvirrede, altid på jagt efter nye fornøjelser. Der er ingen ende på sorgen, og vi forstår ikke vores relation til verden og til hinanden. Hvorfor er der denne evige konflikt mennesker imellem....

Læs mere..

 

Det er i orden at have stærke følelser, I skal ikke være bange for dem

Jeg ved ikke om I her tidligt i morges lagde mærke til hvor tæt morgenstjernen og den aftagende måne var på hinanden. Lagde I mærke til det? Og så I månelyset skinne på floden og ind i jeres værelse? Der var næsten ikke en krusning på vandet, der var næsten ikke en vind, og floden var meget, meget, stille...

Læs mere..

 

Store følelser

I den moderne verden, hvor der er så mange problemer, er man tilbøjelig til at miste de store følelser. Med ordet følelse mener jeg ikke sentimentalitet, en følelsesladet indstilling eller ren ophidselse, men det at sanse, at høre, lytte, føle - en fugl der synger i et træ, et blad, der bevæger sig i solen. At have en stor, dyb, gennemtrængende følelse er svært for os, fordi vi har så mange problemer. Alt hvad vi rører ved, synes at blive til problemer. Der er øjensynligt ingen ende på menneskets problemer, og vi synes at være fuldstændig ude af stand til at løse dem, for jo flere problemer, der er, jo mere mindskes følelserne...   

 

Blackbird in Crab Apple Tree - geograph.org.uk - 1572959

 

Læs mere..

 

Når jagten på nydelse er altdominerende, degenererer vi

Folk degenererer i større eller mindre grad overalt i verden. Når lysten, den personlige eller kollektive, bliver en kæphest – lysten til sex, lysten til at hævde sig, lysten til spænding, lysten til egennytte, lysten til magt og status, dette konstante behov for at realisere ens egne lyster – når det er altdominerende degenererer vi....

Læs mere..

 

Yoga

Sandheden er ikke noget der skal opleves. Sandheden er ikke noget man kan opsøge og finde. Sandheden transcenderer tiden. Og tanken som er tid, kan på ingen måde finde frem til sandheden og fatte den… Man er nødt til at finde ud af om ens krop kan sidde eller ligge fuldstændigt stille, uden nogen bevægelse, uden nogen anstrengelse....

Læs mere..