Meditation er et af de mest mærkværdige fænomener

Meditation er et af de mest mærkværdige fænomener, og hvis du ikke ved, hvad det er, så er du som den blinde mand i en verden af strålende farver, skygger og dansende lys. Det er ikke et intellektuelt anliggende, men når hjertet bliver ét med sindet, har sindet en helt anden kvalitet. Da er det virkelig grænseløst...

Læs mere..

 

Meditation er at tømme sindet for selvets aktiviteter

 

Meditation er at tømme sindet for selvets aktiviteter. Og du kan ikke tømme selvets for dets aktiviteter gennem nogen form for praksis eller metode, eller ved at sige, ”Fortæl mig, hvad jeg skal gøre.” Hvis du virkeligt er interesseret i dette, må du selv finde ud af, hvad dit eget sinds aktiviteter består i...

Læs mere..

 

Betinget eller fri

Så længe der er nationalisme, så længe du er en tysker eller en russer eller en amerikaner, som holder fast i suverænitet og et eksklusivt statsborgerskab, er du sikker på at få krig. Så længe du er en kristen, og jeg er en hindu, eller du er en muslim, og jeg er en buddhist, er krig uundgåelig...

Læs mere..

 

Det Gyldne Snit - Begær, sanselighed, og orden

Hvorfor plages vi sådan af begær? Hvorfor har vi gjort begær til så pinefuld en ting? Der er begær efter magt, efter status, berømmelse, der er seksuelt begær, pengebegær, og så videre.Hvad er der galt med begær? Du har undertrykt det, har du ikke? ...

Læs mere..

 

Pas på hovedet & Alle tanker fører til sorg

Du har kun et hoved så pas på det, for det er en fantastisk ting. Ingen maskine, ingen computer kan sammenlignes med det. Det er så stort, så komplekst, så subtilt, så produktivt, og det kan så meget. Det er et lager for erfaring, viden og hukommelse. Alle tanker stammer derfra... ...

Læs mere..

 

Kan man leve i en tidløs tilstand?

Spørgsmål: I dine taler har du sagt, der er fuldstændig tilintetgørelse efter døden, og du har også sagt, at der er udødelighed, evighed, en tilstand af tidløs eksistens. Kan man leve i den tilstand?
 

For det første har jeg ikke brugt ordet 'tilintetgørelse'. Jeg har sagt at døden er en afslutning - på samme måde, som når man afslutter en binding til noget. Når man afslutter noget, begynder der noget nyt. Dette er en selvfølgelighed. Hvis jeg har været vant til vrede hele mit liv, eller grådighed, aggression, og jeg afslutter det, sker der noget fuldstændigt nyt - hvis du altså har gjort det...

Læs mere..

 

Stranden

Du gik på stranden og bølgerne var enorme, de slog mod kysten i en storslået bue og med en vældig kraft. Du gik imod vinden og pludselig følte du at der ingenting var mellem dig og himlen, og denne åbenhed var paradis...

Læs mere..

 

Frihed, orden, og disciplin

Vi har talt om at man må være sit eget lys, at man psykologisk set, ikke må være afhængig af nogen vejleder, nogen guide. Vi har også talt om, at man for sig selv må finde en måde at leve på hvor alle former for konflikt, både de ydre og de indre, hører op.Når man ser hvad der foregår i verden og i en selv, ser man at frihed er blevet totalt misforstået…

Læs mere..

 

Hvorfor er der vold og konflikt i verden?

Hvorfor er vi mennesker så splittede? Hvorfor er vi opdelt i så mange fraktioner, hvorfor er vi så modsætningsfyldte, forvirrede, altid på jagt efter nye fornøjelser. Der er ingen ende på sorgen, og vi forstår ikke vores relation til verden og til hinanden. Hvorfor er der denne evige konflikt mennesker imellem....

Læs mere..