Frihed, orden, og disciplin

Vi har talt om at man må være sit eget lys, at man psykologisk set, ikke må være afhængig af nogen vejleder, nogen guide. Vi har også talt om, at man for sig selv må finde en måde at leve på hvor alle former for konflikt, både de ydre og de indre, hører op.Når man ser hvad der foregår i verden og i en selv, ser man at frihed er blevet totalt misforstået…

Læs mere..

 

Vi søger tryghed i luksus, i meninger, i tro

Hvis der er garanti for tryghed, frygter man ingenting. Hvis man kan være helt sikker på noget, forsvinder frygten helt og aldeles. Derfor søger vi altid, bevidst eller ubevidst, tryghed...

 

Læs mere..

 

At stå alene og være fri for enhver konklusion

Den virkelige betydning af filosofi er at forstå hvad der er sandt i det daglige, i dagligdagens handlinger, og det har intet at gøre med kristendom, med buddhisme, med hinduisme, eller med en særlig kultur…

 

Læs mere..

 

Kan jeg glemme mig selv?

For at sige det meget simpelt; er det muligt for mig at glemme mig selv? Sig ikke ja eller nej. Vi ved ikke hvad det betyder. De hellige skrifter siger sådan og sådan, men alt det er blot ord, og ord er ikke virkelighed...

Læs mere..

 

Hvorfor fordømmes begær? Begær er energi...

Vi tog en anden vej tilbage… vejen var simpel og fuld af huller, og selv om chaufføren kørte uden om så mange som muligt, så bumpede vi op og ned så vores hoveder næsten stødte mod taget…

 

Læs mere..

 

Store følelser

I den moderne verden, hvor der er så mange problemer, er man tilbøjelig til at miste de store følelser. Med ordet følelse mener jeg ikke sentimentalitet, en følelsesladet indstilling eller ren ophidselse, men det at sanse, at høre, lytte, føle - en fugl der synger i et træ...

 

Blackbird in Crab Apple Tree - geograph.org.uk - 1572959

 

Læs mere..

 

Lyt, det er et mirakel

Det er meget få af os der nogensinde lytter. Vi ved ikke hvordan man lytter... Hvis vi ved hvordan man lytter, er det at lytte i sig selv en handling hvori forståelsens mirakel finder sted.

Læs mere..