Er der noget helligt i livet?

At være religiøs er ikke at tilhøre nogen organiseret religion. At være religiøs er at være venlig, at være generøs, at være kærlig, ikke at gøre fortræd, ikke at dræbe...

Læs mere..

 

Kedsomhed, ensomhed, og underholdning

Der er så mange distraktioner, så meget underholdning allevegne, og er det ikke underligt at næsten alle er tilskuere, mens der er meget få spillere? Ligeså snart vi har lidt fritid opsøger de fleste af os en fornøjelse.

Læs mere..

 

Hvor der er kærlighed, er der forvandling

Kærlighedens virkelighed købes ikke, den sælges ikke, den gentages ikke, den findes ikke i bøger. Den skal findes fra øjeblik til øjeblik, i smilet, i tåren, under det visne blad, i tankens spring, i livets fuldstændighed. For kærlighed er ikke forskellig fra sandhed, og hvor der er kærlighed, er der forvandling. Hvor der er kærlighed, er der revolution...

Læs mere..

 

Hvad er skønhed?

I bjergene, og i dalene med det brusende vand, i fuglenes flugt og i en solsorts sang en tidlig morgen, der er skønheden. Men er skønheden kun derude? Eller er skønheden noget som kun er når dette ’mig’ ikke er?

Læs mere..

 

Frygtens inderste væsen

Hvad er selve frygten? Vi er almindeligvis bange for noget, eller for en erindring om noget, som er sket, eller for en projektion af en reaktion ind i fremtiden. Men spørgeren stiller spørgsmålet: hvad er selve frygten?

Læs mere..

 

Krisen er ikke ude i verden, den er indeni dig

Vi står overfor en enorm krise, som politikerne aldrig kan løse. Forskerne kan heller ikke forstå eller løse krisen, ej heller erhvervslivet, eller finansverdenen. Vendepunktet finder man ikke i politik, i religion, i den videnskabelige verden, vendepunktet finder man i vores bevidsthed...

Læs mere..

 

Ven med alle træer, buske og blomster på hele jorden

Skovparti

Der går en sti gennem den grønne, skinnnede mark, gennem en solbeskinnet skov og ud på den anden side. Der kommer næsten ingen i skoven, som er fuld af lys og skygger...

Læs mere..

 

Følelsen af hav

Hvis I ikke føler havet, vandets karakter, bølgerne, den vældige vitalitet i tidevandet som stiger og falder, hvordan kan I så være bevidste, eller sensitive overfor menneskelige relationer?

Læs mere..

 

At stå alene og være fri for enhver konklusion

Den virkelige betydning af filosofi er at forstå hvad der er sandt i det daglige, i dagligdagens handlinger, og det har intet at gøre med kristendom, med buddhisme, med hinduisme, eller med en særlig kultur…

 

Læs mere..

 

Begyndelsen til fred

I har i Europa haft to forfærdelige krige med en brutalitet ud over alle grænser, med koncentrationslejre, udryddelseslejre, blodbad og massakre, og alligevel har I ikke forandret jer...

Læs mere..

 

Jeg er forvirret!

Det er en af de sværeste ting at vide med sig selv - ikke kun overfladisk, men faktisk - at man er forvirret. Man vil aldrig indrømme det. Vi håber altid på en slags klarhed, et eller andet smuthul, gennem hvilket forståelsen vil indfinde sig, så vi indrømmer aldrig over for os selv, at vi faktisk er forvirrede...

 

Læs mere..

 

Hvorfor bliver I uddannet?

Uddannelse handler ikke blot om at bestå eksaminer, tage en universitetsgrad og få et job, blive gift og falde til ro, men også om at kunne lytte til fuglene, se på himlen, få øje på et træs utrolige skønhed, se bakkernes form, have sans for dem, og være virkelig og direkte i kontakt med dem...

Læs mere..