Yoga

Man er nødt til at finde ud af om ens krop kan sidde eller ligge fuldstændigt stille, uden nogen bevægelse, uden nogen anstrengelse. Kan kroppen og hjernen være stille? – for de er psykosomatisk forbundne. Der er forskellige metoder til at gøre kroppen stille, men igen er der tale om undertrykkelse: Kroppen vil gerne rejse sig og gå, du insisterer på at den skal sidde stille, og kampen mellem ønsket om at gå og ønsket om at sidde stille begynder.

Læs mere..

 

At stå alene og være fri for enhver konklusion

Den virkelige betydning af filosofi er at forstå hvad der er sandt i det daglige, i dagligdagens handlinger, og det har intet at gøre med kristendom, med buddhisme, med hinduisme, eller med en særlig kultur…

 

Læs mere..

 

Frihed, orden, og disciplin

Vi har talt om at man må være sit eget lys, at man psykologisk set, ikke må være afhængig af nogen vejleder, nogen guide. Vi har også talt om, at man for sig selv må finde en måde at leve på hvor alle former for konflikt, både de ydre og de indre, hører op.Når man ser hvad der foregår i verden og i en selv, ser man at frihed er blevet totalt misforstået…

Læs mere..

 

Selvforståelse er begyndelsen til meditation

Det sind, som forstår sig selv, er et meditativt sind. Selvforståelse er begyndelsen til meditation, og efterhånden som du trænger dybere ind i den, vil du opleve at sindet bliver forbløffende roligt, utvunget, fuldstændigt stille, uden bevægelse...

Læs mere..

 

Lyt, det er et mirakel

Det er meget få af os der nogensinde lytter. Vi ved ikke hvordan man lytter... Hvis vi ved hvordan man lytter, er det at lytte i sig selv en handling hvori forståelsens mirakel finder sted.

Læs mere..

 

Kan man elske uden at ville eje?

For de fleste af os er forholdet til andre mennesker baseret på økonomisk eller psykisk afhængighed. Denne afhængighed skaber frygt, besiddertrang, som resulterer i gnidninger, mistænkelighed, frustration...

Læs mere..

 

Følelsen af hav

Hvis I ikke føler havet, vandets karakter, bølgerne, den vældige vitalitet i tidevandet som stiger og falder, hvordan kan I så være bevidste, eller sensitive overfor menneskelige relationer?

Læs mere..