Lyt, det er et mirakel

Det er meget få af os der nogensinde lytter. Vi ved ikke hvordan man lytter... Hvis vi ved hvordan man lytter, er det at lytte i sig selv en handling hvori forståelsens mirakel finder sted.

Læs mere..

 

Hvor der er kærlighed, er der forvandling

Kærlighedens virkelighed købes ikke, den sælges ikke, den gentages ikke, den findes ikke i bøger. Den skal findes fra øjeblik til øjeblik, i smilet, i tåren, under det visne blad, i tankens spring, i livets fuldstændighed. For kærlighed er ikke forskellig fra sandhed, og hvor der er kærlighed, er der forvandling. Hvor der er kærlighed, er der revolution...

Læs mere..

 

Krisen er ikke ude i verden, den er indeni dig

Vi står overfor en enorm krise, som politikerne aldrig kan løse. Forskerne kan heller ikke forstå eller løse krisen, ej heller erhvervslivet, eller finansverdenen. Vendepunktet finder man ikke i politik, i religion, i den videnskabelige verden, vendepunktet finder man i vores bevidsthed...

Læs mere..

 

Er der noget helligt i livet?

At være religiøs er ikke at tilhøre nogen organiseret religion. At være religiøs er at være venlig, at være generøs, at være kærlig, ikke at gøre fortræd, ikke at dræbe...

Læs mere..

 

Kan vi tage ansvar for, hvad der sker i verden?

Er det, som sker i verden udenfor, forskelligt fra det, som sker inden i os? I verden er der vold, voldsomme uroligheder, krise efter krise. Der er krige, nationale konflikter, religiøse uoverensstemmelser, racemæssige og sociale konflikter, ét sæt systematiserede begreber over for et andet. Er det forskelligt fra, hvad der foregår inde i os? Vi er også voldelige, vi er også fulde af forfængelighed, frygteligt uærlige med forskellige masker til forskellige lejligheder...

Læs mere..

 

Begyndelsen til fred

I har i Europa haft to forfærdelige krige med en brutalitet ud over alle grænser, med koncentrationslejre, udryddelseslejre, blodbad og massakre, og alligevel har I ikke forandret jer...

Læs mere..

 

Jeg er forvirret!

Det er en af de sværeste ting at vide med sig selv - ikke kun overfladisk, men faktisk - at man er forvirret. Man vil aldrig indrømme det. Vi håber altid på en slags klarhed, et eller andet smuthul, gennem hvilket forståelsen vil indfinde sig, så vi indrømmer aldrig over for os selv, at vi faktisk er forvirrede...

 

Læs mere..

 

Kedsomhed, ensomhed, og underholdning

Der er så mange distraktioner, så meget underholdning allevegne, og er det ikke underligt at næsten alle er tilskuere, mens der er meget få spillere? Ligeså snart vi har lidt fritid opsøger de fleste af os en fornøjelse.

Læs mere..

 

At dø fra alt, der hører fortiden til

Vi ønsker ikke at vide hvad døden er; vi ønsker ikke at kende til det mærkelige mirakel døden er - dens skønhed, dybde, umådelighed. Vi ønsker ikke at udforske dette noget som vi ikke kender til. Det eneste vi ønsker er at fortsætte…

Læs mere..

 

Ven med alle træer, buske og blomster på hele jorden

Skovparti

Der går en sti gennem den grønne, skinnnede mark, gennem en solbeskinnet skov og ud på den anden side. Der kommer næsten ingen i skoven, som er fuld af lys og skygger...

Læs mere..

 

Nogle små notater om døden

Det var virkelig en utrolig smuk morgen. De høje bjerge, ubestigelige, og under dem de grønne og herlige bakker, og pludselig, mens du stille og roligt og uden mange tanker går ad den smalle vej, får du øje på et knaldrødt -og gult blad, et blad fra sidste efterår. Hvor smukt var det blad ikke lige, så fin i sin død, så livlig...

 

Læs mere..

 

Frygtens inderste væsen

Hvad er selve frygten? Vi er almindeligvis bange for noget, eller for en erindring om noget, som er sket, eller for en projektion af en reaktion ind i fremtiden. Men spørgeren stiller spørgsmålet: hvad er selve frygten?

Læs mere..