Krishnamurti-dialoger på Skype 


Folk der er interesseret i at udforske sig selv og lytte til hvad Krishnamurti har at sige er velkomne til at deltage. Tryk på linket. Næste dialog er søndag 12. februar kl. 10.00
Der er ikke noget sådant som min lære; du skal ikke forstå læren; du skal forstå dig selv. Hele formålet med læren er at få dig til at indse hvor vigtigt det er at forstå dig selv .


 J.Krishnamurti


Søndag 12. februar kl.10.00

Dialogen tager afsæt i nedenstående video

Description

Thought is responsible for our confusion | J. Krishnamurti

Extract from Public Talk 4, Madras, India, 1981


Mvh Peter


“All thinking is a reaction, a response of memory. Thought can never bring about freedom because freedom is not a response or a result. Freedom is not the rejection of the things we know or the things that give us pain or the attachment to something which gives us pleasure and to which we have become slaves. The whole structure of our consciousness, of our thought, is the residue, the reservoir of reactions. Revolution and revolt are essentially reactions”


From Public Talk 3 in Saanen, 11 July 1963


The Immeasurable Podcast:What Is Dialogue? | Part 1


Søndag 5. februar kl.10.00

Dialogen tager afsæt i disse 2 korte videoer

Søndag 29. januar kl.10.00

Dialogen tager udgangspunkt i nedenstående tekst

Den globale udfordring kalder på en ny bevidsthed


Fra forordet til Krishnamurti-bogen Facing A World In Crisis.

af Henrik Petersen

Vi er alle i samme båd

Hvor tit hæver vi egentlig blikket fra vores eget og dagligdagens mange gøremål, og ser bredt på hvad der faktisk foregår i verden og hvordan vi forholder os dertil? På flere planer lever mange af os i en meget lille verden, i en meget lille bevidsthed, hovedsalig optaget af vores eget, men den store verden, den globale bevidsthed banker på..


Vi bliver i dag, mere end nogensinde, konfronteret med hvad der sker i verden. Den globale tv-dækning og internettet betyder at vi kan følge enhver naturkatastrofe, ethvert terrorangreb, enhver krig, enhver krise og demonstration, ethvert topmøde, enhver celeber begivenhed og enhver større sportsbegivenhed live.


Denne konstante nyhedsstrøm udgør sammen med vores egen dagligdag og personlige erfaring vores bevidsthed om verden. Selv om nyhedsstrømmen ofte er tendiøs, sensationsorienteret og svælger i død og ødelæggelse, så fortæller den om hvad der faktisk sker, den afspejler mere eller mindre præcist verdenssituationen. Vi ser at naturkatastrofer, uroligheder og uansvarlighed et sted kan have konsekvenser jorden rundt. Vi ser at alle vores krige, udover at handle om territorier og ressourcer, også handler om religion, etnicitet og nationalitet. Vi er handelsmæssigt og økonomisk bundet sammen på kryds og tværs, og vi flytter os som aldrig før og overalt fører det til kultursammenstød. I disse kultursammenstød kender vi grundlæggende ikke til andet end at forfægte vores egen tradition, vores egne værdier, og selvom vi indimellem taler om tolerance ved vi godt det ikke er løsningen, for tolerancen er en fernis, en tynd overflade. Vi ser også at menneskets umådelige foretagsomhed har fatale konsekvenser for alt andet liv; overalt forsvinder dyre- og plantearter i hastigt tempo, og det synes ikke at betyde noget for de fleste af os. Vores foretagsomhed er så omfattende at det har sat gang i klimaændringer, som i sidste ende truer vores egen eksistens.


Alt dette kalder på en ny bevidsthed. Den gamle bevidsthed som er lokal, traditionsbunden, religiøst og ideologisk fikseret, kan ikke tage den nuværende udfordring op. En meget begrænset bevidsthed kan ikke tage en umådelig udfordring op. Spørgsmålet er om der kan opstå en ny menneskelig bevidsthed, om vi kan vække en ny ansvarlighed, en ny følelse af slægtskab og samhørighed med alt levende, for vi kan ikke løse vores problemer med en selvisk bevidsthed - kan vi?


Krishnamurti begynder ofte en tale med at invitere os til sammen med ham at iagttage verdenssituationen. Han beskriver den nøgternt og pointerer, at vi ikke kan melde os ud af verden, at det ikke hjælper at vende ryggen til hvad der foregår i verden, og at det er illusorisk at tro at vi ikke har noget med al volden, alle konflikterne, alle ødelæggelserne i verden at gøre. Vi er nødt til at se og føle og forstå, at vi alle er i samme båd.


Nyt sind & ny verden

Du er verden og verden er dig, siger Krishnamurti igen og igen. Intellektuelt giver vi måske udsagnet en chance, men forstår og føler vi det sådan? Hvad er det der forhindrer os i at indse og føle at vi alle lever på samme jord, og at det er vores alle sammens jord? Er det propaganda, tusinder års propaganda som siger at vi, altså et eller andet ekskluderende vi, har mere ret til jorden end andre? Er det den konstante eksponering og dyrkelse af personer, individualitet, som vi ser overalt? Hvis udsagnet om, at jeg er verden og verden er mig, er sandt på et helt grundlæggende plan følger, at det kun er hvis jeg forandrer mig at verden forandrer sig, og at vi hver især derfor har et ansvar der går langt ud over os selv. Så er du verden, føler du det – eller føler du dig anderledes? Og lige meget hvad svaret er – hvad er så virkelighed og hvad er illusion?


Meget taler altså for, at det kun er et nyt sind, ikke et nyt system, en ny tro, eller en ny forestilling, som kan skabe en ny verden. Hvad forhindrer så dette nye sind i at opstå? Det er disse forhindringer Krishnamurti hele tiden udforsker, og han siger at det kun er når vi lader det gamle sind fare, og har en indsigt i dets væsen og natur, at vi bliver i stand til at agere intelligent i forhold til den politiske, økonomiske, miljømæssige, religiøse og personlige verdenssituation.


Noget af det der kendetegner det gamle sind og forhindrer et nyt sind i at blive til, er vores autoritetstro. Vi vil så gerne have hurtige og nemme svar på alverdens problemer, og derfor søger vi altid efter en ny leder, et nyt system, et nyt program vi kan tro på. Viden og autoritet har sin plads, anerkender Krishnamurti, men det får hjernen til at svinde ind, når vi ved at tro på autoriteter i livets grundliggende spørgsmål, lægger ansvaret fra os. Vi må derfor se på hvilken rolle autoritet spiller i vores liv, hvilken rolle den spiller i forhold til følelsen af tryghed, i forhold til magt og i vores forhold til hinanden.


Vi lever på mange måder et anden-hånds-liv, vi bliver underholdt, vi bliver belært af eksperter på alle områder, vi uddannes og får værktøjer til at klare enhver situation, vi lever stort set adskilt fra naturen, og mad og oplevelser er noget vi køber. Vi er forbrugere og alt er så gennemtygget at mange må gå til ekstremerne for at føle de er i live. Det Krishnamurti giver os er noget helt andet, han giver os hverken forklaringer eller teorier, men udsagn som kan kick-starte vores egne observationer og som skal efterprøves i vores eget liv – han giver os livet tilbage, vil jeg sige. For livet er noget vi hver især må udforske – det er større end nogen guru eller nogen lære, som Krishnamurti engang har sagt.


Udfordringen er enorm

En anden ting Krishnamurti i næsten enhver tale påpeger er, at de billeder vi har af hinanden ødelægger vores forhold til hinanden. Alle disse forestillinger om os og dem, mig der er bedre eller værre end dig, manden der er vigtigere end kvinden og så videre, og så videre, alle disse attituder er farlige og falske.


Krishnamurti advarer også konstant mod rent intellektuelt bare at være enig eller uenig med hvad han siger; vi er nødt til selv at gå bag ordene og finde frem til sandheden, for som han formulerer det – ordet er ikke tingen, beskrivelsen er ikke det beskrevne.


Nogle gange blev han mødt af protester som gik på at han forlangte for meget af den enkelte: ”Vi er jo bare almindelige mennesker” som én engang sagde. Krishnamurti svarede, ”vi kan ikke længere tillade os bare at være almindelige mennesker… udfordringen er for enorm.”


Til de som ikke er bekendt med The teachings skal siges, at når han taler om forvandling og om et helt nyt sind som en forudsætning for at kunne skabe en anden verden, så indbyder han ikke til at tænke eller bevidst arbejde på at blive noget andet end det vi er; tanken er ikke redskabet, og målet ligger ikke ude i fremtiden; det er derimod hele tanken om, hele bestræbelsen på at blive noget psykologisk set han sætter spørgsmålstegn ved, for den største forhindring i forhold til at forstå os selv og derfor verden, er vores konstante optagethed af at være eller blive noget, siger han. Krishnamurti afviser med andre ord idealer og tid som midler til at forandre verden. Han beder os i stedet om, at blive ved og meget nøje iagttage det, som er; og i sådan en fuldkommen ubetinget og ikke-afstandtagende iagttagelse forvandles det, som er.


Krishnamurti inviterer os altså til altid at møde livets problemer og udfordringer som var det første gang, og give alt hvad vi har i os til dette møde. Vores problem eller udfordring er både global og personlig – der er ingen forskel.


Teksten som audio (med billeder)

Søndag 22. januar kl.10.00

Dialogen tager udgangspunkt i nedenstående video

Søndag 15. januar kl.10.00

Dialogen tager udgangspunkt i nedenstående video


“Psychologically we have created walls around ourselves, walls of resistance, walls of hope, fear, greed, envy, ambition, desire for position, power, prestige. They are created by the thinker. The thinker has created the space around himself in which he lives, and there he is never free. Beauty is not only the thing that you see; that’s a very small part. Beauty is not the result of thought, is not put together by thought. Like love, thought has no place where affection is. Where there is jealousy, envy, greed, ambition, and pride—love is not. We all know that. But, to find out what it means to love, there must surely be freedom from all travail, all jealousy, all envy. Then we will know.

In the same way, to be free implies no psychological walls created by the center. Freedom means space. Freedom also implies an end to time, not abstractly but actually. Freedom means to live completely today because we have understood the whole structure, the nature, and the meaning of the past. The past is the conscious as well as the unconscious. We have understood the whole of that. Because of that understanding, there is the active present, which is living. Can this actually happen in our daily life?”

J. Krishnamurti
Talk 5, Paris, 1966


Internationale møder

What does it mean to live in truth and actuality? 


Nordic Retreat At the Krishnamurti Centre, Brockwood Park England

From Thursday 4th May to Monday 8th May 2023


Dialogerne vil være på engelsk, men mange deltagere vil være fra et af de nordiske lande. En nærmere beskrivelse af programmet vil foreligge senere.


Booking:

The Krishnamurti Centre • Study the Teachings of J. Krishnamurti


This course offers a comprehensive journey with J. Krishnamurti into the scope of the human condition and its needful transformation through a series of fourteen weekly chapters. You can find the course description and content on the website: www.thebookofyourself.com. Should you wish to register, please make sure to read through the relevant information and to watch the introductory video. You should also be aware that the course is to be taken as a unit. The meetings are live and consist in a short video excerpt and a Power Point presentation on the given theme followed by a dialogue.


You are hereby invited to join us in this exploration of ourselves in the light of Krishnamurti’s teachings in our common quest for wholeness and freedom.

 

Thank you, 

 

Javier


The Book of Yourself online course

An Introduktion to J.Krishnamurti's Life & Teachings

By Javier Gómez Rodríguez


2023 Mürren International Gathering

around the work of

J. KRISHNAMURTI

 

Saturday 24 June – Saturday 8 July

 

Please note earlier dates, necessary to keep costs down

 

Mürren (alt. 1650m), above Lauterbrunnen Valley

near Interlaken, Switzerland

Mürren is a car-free mountain village with beautiful walks

overlooking the Eiger, Mönch and Jungfrau

 

The gathering takes place at hotel Sportchalet

Join for one or two weeks

If you require a shorter stay, please book other accomodation in Mürren

You will still share all activities and meals in Sportchalet

 

Information:  Claire Dufour  –  claratolo@gmail.com

Themes and full programme available beginning of 2023

 

 

 

“The important thing is to discover, and after discovering, to keep going.”

 

 

 

 

ACTIVITIES

Viewing and reflecting on selected talks of J. Krishnamurti

Questioning and participating in dialogues

Gentle exercises proposed by participants

Hiking in beautiful mountains

Free time

 

An atmosphere of friendliness, seriousness and silence

contributes to the quality of inquiry.

There is no authority and no goal to reach.

 

CHF 600* per person per week, with shared bathrooms on each floor

Full board (light lunch). Free entrance to the SportCentre swimming pool

* Plus CHF 100 per week for the overall organisation, due also from those staying elsewhere

 

~ Please book with Claire by end-March 2023 ~

 

 

Check ch.ch (5 languages) for requirements on entering Switzerland

We recommend you have a European Health Insurance Card or travel insurance

Mürren or Mürren BLM stations can be reached by cableway and train only

For schedules, go to sbb.ch (4 languages)

Sportchalet Mürren is a few minutes’ walk between the two stations