Den danske Krishnamurti Komité


Den danske Krishnamurti Komité har følgende formål:

• at udbrede kendskabet til Krishnamurtis værk i Danmark.
• at øge interessen for Krishnamurti værk gennem arrangementer, møder, hjemmesider mv. 

Komiteen består af en ulønnet arbejdsgruppe.

Kontaktperson:Henrik Petersen
Thorsgade 85, 1. tv
2200 København N,
Tlf.: 60 82 49 75
Krishnamurti.dk@gmail.com

Hvis du ønsker at støtte blandt andet driften af hjemmesider, kan du gøre det via denne Mobile Pay Box: 0782BT
Der er 4 Krishnamurti foundations:

 

Krishnamurti Foundation Trust,
Brockwood Park
Bramdean, Hampshire SO24 0LQ, England
Tel: +44 (0) 1962 771525 Fax: +44 (0) 1962 771159
Email: info@kfoundation.org Web: www.kfoundation.org
 

Krishnamurti Foundation of America,
P.O.Box 1560, Ojai, CA 93024, USA
Tel: 805-646-2726 Fax: 805-646-6674
Web: www.kfa.org
 

Krishnamurti Foundation of India,
Vasanta Vihar, 124 Greenways Road, Madras 600 028
Chennai, India
Tel: (91)(44) 24937803/24937596 Fax: (91)(44) 24952328
Email: publications@kfionline.org Web: www.kfionline.org
 

Fundación Krishnamurti Latinoamericana, Barcelona, Spain
Tel: (34) 938 695 042
E-mail: fkl@fkla.org Web: www.fkla.org
 


Krishnamurti Foundation trust er den, som den danske Krishnamurti Komité har kontakt med.
Krishnamurti Foundation Trust ligger sammen med Brockwood Park School og Krishnamurti Centre nær Winchester i det sydlige England. Organisationen er en selvejende institution og har til formål at bevare Krishnamurtis Teachings og gøre dem tilgængelige, samt at understøtte Brockwood Park School og Krishnamurti Centre.

Krishnamurti Foundation trust er ikke en religiøs organisation og har ingen åndelige autoritet, men yder service til folk, som måtte være interesseret i Krishnamurtis teachings.

Organisationen huser et stort arkiv med Krishnamurtis originale værk i form af håndskrevet materiale, bøger, transskriptioner, lydbånd og videobånd med hundredvis af taler og diskussioner, møder og samtaler. Der er også en samling af Krishnamurtis breve, fotografier og andet materiale om Krishnamurti, hans liv og hans værk. Alt dette kræver særlige konserveringsteknikker og en indsats af en uddannet arkivar.


Krishnamurti Foundation Trust arbejder tæt sammen med informationscentre i Storbritannien, Krishnamurti grupper i mange lande og Krishnamurti Foundations i andre dele af verden.

Den danske Krishnamurti Komité hører sammen med de andre europæiske komiteer under Krishnamurti Foundation Trust, men er hverken betalt eller styret af denne.


Krishnamurti Foundations vil sørge for at disse teachings forbliver hele, og ikke bliver forvansket eller fordærvet. De skal ikke fremme nogen form for sekterisk ånd i deres aktiviteter… eller skabe nogen som helst form for kultsted omkring værket eller personen. 
J.Krishnamurti